top of page

Eca by Zewo

Hva er ECA by Zewo?

  • ”ECA by Zewo” er bruker tilpassede systemer for vannbehandling og desinfeksjon, som ved hjelp av elektrolyse produserer aktivt klor hvor virkestoffet er hypoklorsyre (HOCL). Systemene tilpasses den enkelte kundes behov og baserer seg på anerkjente produsenter (medlemmer av ECAS Consortium), godkjent av Mattilsynet og Legemiddelverket for bruk innen helse institusjoner, næringsmiddel, aquakultur, hotell, skole mm.

bottom of page