top of page
 • BacTerminator® Safe er et mindre on-site system som  ved bruk av drikkevann, elektrisitet og NaCl (bordsalt) produserer et ytterst effektivt desinfeksjonsmiddel, også kjent som ECA-vann (Elektrokjemisk  Aktivert Vann). ECA-vann er kjent som et meget effektivt desinfeksjonsmiddel mot legionella og biofilm. Driftsutgiftene til systemet er meget lave og anlegget krever kun en minimal driftsovervåkning for å fungere optimalt.

 • Bruksområder:

 • Varmtvannsystemer i skoler, sykehus, kontorbygninger, boliger, offentlige bygg

 • Drikkevannssystemer

 • Prosessvann

 • Kjølevann

 • Vann, som skal oppbevares

 • Er miljøvennlig i drift

 • Har en ekstrem effektiv desinfeksjon

 • Har lave driftsutgifter

 • Krever ingen oppbevaring og håndtering av kjemikalier

 • Har ingen økt risiko for korrosjon, takket være et ekstremt lavt kloridinnhold

 • Behøver kun et minimum av løpende vedlikehold

 • Er enkel å installere

 • Har innebygget overvåking, som gir høy sikkerhet

BacTerminator® Safe

bottom of page