top of page

ZEWO INVESTERER I GRØNN TEKNOLOGI

Pressemelding 06/1 - 2023

Zewo og Teige Gruppen overtar det Drøbak-baserte selskapet CleanCoat AS som er leverandør av spesialiserte løsninger knyttet til hygienekontroll. Selskapet vil innen kort tid fusjoneres med Zewo som har siden etableringen i 2020 hatt en stabil vekst i salg av sine renholdsprodukter og tjenester innen næringsmiddel og industri. Oppkjøpet kommer som et ledd i satsingen på bærekraft innen næringsmiddel, og i tillegg utvide markeder innen offshore, vannbehandling og helseforetak.

 

CleanCoat har de siste fire årene vært nordisk representant for internasjonale produsenter av ledende teknologi innen

desinfisering av vann og overflater. ECAS4 teknologien er en bærekraftig desinfeksjonsmetode som oppfyller kravene til både desinfisering av inngående vann samt desinfisering av distribusjonssystem og overflater. Systemet er siste generasjon elektrokjemisk behandling av vann og er en meget effektiv metode for å bryte ned og forebygge biofilmdannelse.


Erik Lind Dragesund, Head of Quality & Development i Zewo, har sterk tro på denne videreutviklede teknologien som gir næringen en rekke gevinster:
- Jeg er svært motivert til å ta en del av denne satsingen, da teknologien vil gi kundene mange gevinster. Spesielt i form av forbedret mattrygghet og miljøavtrykk, samt redusert matsvinn, ressursbruk og kostnader mm. De patenterte Ecas4 løsningene omdanner inngående vann og mineraler til en effektiv, miljøvennlig behandlingsmetode. Ved å produsere en pH-nøytral anolytt uten skadelige biprodukt for miljø eller mennesker, føler vi oss trygge på at dette er et både viktig og riktig bidrag for fremtiden. Vi må også forvente at det etter hvert vil komme strengere krav fra myndighetene, som vil tvinge frem endringer med
hensyn til bruk av kjemikalier, for å ivareta miljøhensyn, folkehelse, mattrygghet og ressursbruk på en bedre måte.
 

Sales Director i Zewo, Kjell Johansen Fure, mener at oppkjøpet tilfører Zewo en ny dimensjon både for eksisterende kundemasse men også for nye markeder:

- Vi kjenner godt til utfordringene som spesielt innen næringsmiddel krever store økonomiske og tidsmessige ressurser. Sammen med vårt vellykkede Smarter Cleaning konsept, kan vi nå tilby løsninger til sluttkunde som vil kunne gi store økonomiske gevinster, grønnere profil og ikke minst mer tid til behandling/produksjon av bærekraftig mat. Oppkjøpet åpner også opp flere dører innen helseforetak, offshore og i generell vannbehandling hvor man får økt kontroll over bakterier og virus, sier Fure.


Zewo styrker samtidig laget med den nytilsatte Ståle Finsrud, som inntar rollen som Sales & Service Manager. Ståle kommer fra CleanCoat AS, og har lang erfaring med systemer for vannbehandling og tilfører Zewo bred kompetanse.  

Tidligere eier av CleanCoat AS, Jan Ivar Sylte, er svært tilfreds med at Teige Gruppen har kjøpt opp selskapet, og at Zewo med sitt salgsapparat overtar salg og markedsføring:
- Oppkjøpet bringer sammen et svært komplementært sett med produkter, kunder og markeder. Zewo er utvilsomt allerede en betydelig aktør i dette markedet, og har med sin fagkompetanse alle forutsetninger for å lykkes med å skape ytterligere verdier for eksisterende og nye kunder, uttaler Sylte.

 

Zewo er del av Teige Gruppen som har aktiviteter og drift innenfor fiskeri, shipping, eiendom, helse og agentur.


For mer informasjon kontakt salgsdirektør i Zewo;
Kjell Johansen Fure

Tlf: 482 87701 / kf@zewo.no

Oppkjøp.JPG

F.V Head of Quality & Development Erik Lind Dragesund, Sales Director Kjell Johansen Fure,  Technical Sales Ruben Relling og Sales- & Service Manager Ståle Finsrud

Ståle Finsrud.jpg

Nyansatt  Sales- & Service Manager Ståle Finsrud

bottom of page