Zewo_felgrens.PNG

TRANSPORTSERIEN

Effektive og skånsomme bilpleieprodukter

Våre rengjøringsprodukter for nyttekjøretøy og storbil brukes til grovrengjøring og avfetting av biler, busser, trailere, traktorer, anleggsmaskiner, maskindeler, containere, verkstedgulv, presenninger o.l. Zewo transportserien er utviklet for å fjerne effektivt asfalt, olje, tjære, salt og fett fra bilens karosseri. Produktene kan brukes til manuell vask, lavtrykksanlegg, høytrykksanlegg og automatiske vaskeanlegg.  Vi garanterer et optimalt vaskeresultat!