Zewo Engineroom Cleaner ZI-14

Zewo Engineroom Cleaner ZI-14

Høykonsentrert alkalisk vaskemiddel for industrielle formål, svært effektiv for rengjøring av olje, grease, fett og tilsvarende urenheter. Overføatespenningen vil brytes, og urenhetene løsnes effektivt fra overfalten før de spyles bort med vann.

Produktet inneholder inhibitor (myk metallbeskytter) som vil bidra til en tryggere rengjøring på for eksempel aluminium.

 

Produtktet er ikke-emulgerende, samt hurtig separerende som gjør det svært vellegnet på lensevannstank før seperator benyttes. 

Kan påføres med de føeste typer utstyr.

Kan også benyttes på dekk og andre områder med tilsvarende urenheter.