top of page
SystemSURE Plus ATP Måler

SystemSURE Plus ATP Måler

SystemSURE Plus spesifikasjoner

 

· Lav vekt (300 gram) og er bare litt større enn en mobiltelefon
· Kan brukes i opptil 2 måneder ved hjelp av 2stk vanlige AA batterier/eller ca 3000 prøver
· Lagrer opp til 2000 resultater (Avhengig av batterikapasitet)
· 100 programmerbare prøveplaner med 251 prøvepunkter per prøveplan
· 5000 programmerbare prøvepunkter
· Selvkalibrerende ved oppstart (15 sekunder)
· Grenseverdier med målepunkter kan legges inn i instrumentet
· Målekammer for direkte avlesning av ULTRASNAP hygienetester
· Kabel for overføring av data til PC
· Alfanumerisk ID av prøvepunkter
· Enkelt anvendelig tastatur
· Bruker ID på prøver
· Re-test mulighet for ikke godkjente prøvepunkter
· SureTrend™ programvare med trendanalyser osv
· Bærevæske er inkludert
· Svært sensitivt, detekterer ned til en femtomole (1 x 10ˉ¹⁵ mol) ATP.

bottom of page