top of page
Hexafluorine øyeskyll 500 ml

Hexafluorine øyeskyll 500 ml

Nøytraliserende væske for behandling av syre- og lutskader. Hud: Hexafluorine påføres snarest mulig etter angrep av flussyre e. l. Pass på at hexafluorine dekker alle skadete hudområder.

 

  • Søk lege etter førstehjelpsbehandling med produktet. Tap av hudfett erstattes med fet hudkrem.
  • Øye: Skyll øyeblikkelig med hexafluorine. Eventuelle kontaktlinser fjernes for å kunne skylle godt med produktet.
  • Svelging : Hexafluorine brukes som nøytraliserende væske dersom flussyre e. l. er svelget.
bottom of page