top of page
Avesta Pickling Bath 302

Avesta Pickling Bath 302

 

Badevæsken anbefales for nedsenking av små gjenstander og for beising av overflater som er tidkrevende å børste eller sprøytebeising. Den kan også brukes til sirkulasjonsbeising av rørsystemer.

 

  • Gjenoppretter rustfrie overflater som har blitt skadet under fabrikasjonsoperasjoner som sveising, forming, skjæring og sliping. Det fjerner sveiseoksider, og andre feil forårsake lokal korrosjon.
  • levetiden til badevæsken bestemmes av mengden syrer og oppløste metaller. Badevæsken bør derfor analyseres regelmessig, og ny syre bør tilsettes når det er nødvendig for å oppnå en optimal beising resultat. Avesta Finishing Chemicals kan hjelpe deg med analysetjeneste.

  • Avesta Pickling Bath 302 er et konsentrat som skal fortynnes avhengig av rustfritt stål.

bottom of page