top of page
Avesta Neutraliser 502

Avesta Neutraliser 502

Avesta Neutraliser 502 er en enkel måte å nøytralisere surt avfall vann.

 

  • Gir rask utfelling av jern, krom og nikkel i formen av et slam som kan sendes for deponering.
  • Justerer avløpsvannet til en pH-verdi på 7 - 10 før utslipp.

bottom of page