top of page
Ecas4 Water Disinfection System​ WDS500

Ecas4 Water Disinfection System​ WDS500

  • Ecas4 Water Disinfection System (WDS) er en maskin designet og produsert av Ecas4 som har følgende funksjoner: ​

  • Ecas4 WDS-systemet produserer Ecas4-Anolyte, et pH-nøytralt desinfeksjonsmiddel.​

  • ECAS4-Anolyt kan automatisk doseres  i ønsket konsentrasjon av brukeren i forhold til nivået av forurensning​

  • Ecas4-WDS500 kan behandle >120m3/t vann per time. Arbeider automatisk og overvåker kontinuerlig mengden Ecas4-Anolyt dosert i vann​

  • Ecas4-WDS produserer Ecas4-Anolyt med konstant nøytral pH-verdi (7 +/- 0,5).  ​

  • Alle funksjoner knyttet til operasjon av maskin kan fjern overvåkes kontinuerlig under produksjon ​

  •  

  • Service personell kan gis tilgang for feilsøking og programmering av systemet eksternt gjennom et kontrollsystem​

bottom of page