top of page
Avesta First aid spray 910 200ml

Avesta First aid spray 910 200ml

Med og ha en Avesta First aid spray 910 tilgjengelig på arbeidsplassen der det blir brukt pordukter som inneholder flussyre, hydrogenfluorid minsker du riskikoen for alvorlige skader ved mindre uhell.

 

  • Hexafluorine er det eneste produktet som nøytraliserer flussyre og hydrogenfluorid
  • Hexafluorine oppfyller kravene i europeiske standar EN 15154-3/4 for erstatte øye- og nøddusjer
  • Uskadeligjør raskt både i den korrosive syren og de giftige fluoridionene
  • Kan brukes i øynene, på huden, i munnen og ørekanalen
  • Kun engangsbruk
  • Holdbarhet 2 år

 

Arbeidsplasser som driver med beising/pickling/Syring i større skala burde ha en Hexafluorine 5L DAP (kroppsdusj)

bottom of page