top of page
Aquasnap ATP Svaber | Hygienekontroll av skyllevann

Aquasnap ATP Svaber | Hygienekontroll av skyllevann

AquaSnap er en brukervennlig komplett (total) testsvaber for rask og enkel hygiene- og renholdskontroll ved deteksjon av ATP i skyllevann. Til bruk med ATP-målerne EnSURE Touch eller SystemSURE Plus.

Skyllevann være en god indikator på hvordan renholdet har vært, ved en renholdskontroll/ hygienekontroll. Høyt nivå av ATP i skyllevannet, viser at det er mye produktrester igjen etter vask og skylling, og man derfor bør rengjøre på nytt evt. kontrollere på nytt. Brukes med ATP-målerne EnSURE Touch eller SystemSURE Plus.

Med den unike "kamformede" prøvetakingsspissen til AquaSnap tas det opp nøyaktig 100μl væske ved dypping i skyllevannet, noe som sikrer jevnt prøveuttak og nøyaktige resultater. I tillegg benytter svaberen en væskestabil reagens som gir bedre nøyaktighet, lengre signalstyrke og mer reproduserbare resultater i forhold til andre ATP-svabere med frysetørrede enzymer. 

 

Ideel til bruk i :

• CIP systemer
• Kjøletårn
• Bestemmelse av vannkvalitet
• Papirproduksjon
• Miljøkontroll

bottom of page